Po planiranim ulaganjima u subotički gasovod 400 novih korisnika može da se priljuče godišnje

Shodno planiranim ulaganjima u proširenje gasne mreže na teritoriji grada Subotica, na gasovod godišnje može da se priključi 400 novih korisnika.

Gas i dalje predstavlja najjeftiniji energent za grejanje, a u prilog tome stoji činjenica da je u toku prošle, 2022. godine potrošeno 26,5 kubnih miliona gasa, što je za milion više u odnosu na 2021. godinu. Ulaganja u proširenje gasovodne mreže JKP “Suboticagas” sprovode se na zahtev žitelja mesnih zajednica, naredno proširenje obavljaće se u naseljima Šupljak, Makova Sedmica, Novo Selo, Palić i

Mali Radanovac, a za tu investiciju biće izdvojeno 40.000.000 dinara. Cena priključivanja na gasovod iznosi 100.500 dinara, a može se da se isplati i u 12 jednakih mesečnih rata, prenosi Subotički mađarski radio.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio