Podela tipskih kanti u Višnjevcu i Bačkom Dušanovu od 11. do 28. aprila

JKP “Čistoća i zelenilo” obaveštava građane mesnih zajednica „Višnjevac“ i “Bačko Dušanovo” da će od 11. do 28. aprila tekuće godine ovo javno komunalno preduzeće obavljati podelu besplatnih tipskih posuda (kanti) za odvoženje otpada. Podela tipskih posuda (kanti) će se obavljati radnim danima od 08 do 14:30 časova.

Potrebno je da u tom periodu na adresi stanovanja bude vlasnik nepokretnosti koji će preuzeti kantu. JKP “Čistoća i zelenilo” apeluje na građane Višnjevca i Bačkog Dušanova da u pomenutom vremenskom periodu budu prisutni na adresama radi lakše i brže podele kanti. Građani koji se ne budu nalazili kod kuće u vreme podele kanti, istu će moći preuzeti u prostoriji „Kluba penzionera“ Čantavir, ul. Bolmanska b.b. radnim danima u periodu od 11. do 28. aprila tekuće godine, od 14 do 18 časova, uz prikaz ličnog dokumenta. Za izvršenu uslugu, počevši od 01. maja, Javno komunalno preduzeće „Čistoća i zelenilo“ Subotica će izdavati račun u skladu sa važećom Odlukom o cenama usluga upravljanja komunalnim otpadom – usluga sakupljanja, odvoženja i deponovanja otpada, a prvi račun će stići u junu.

Odvoženje otpada u mesnoj zajednici “Višnjevac” će se sprovoditi svakog utorka, počevši od 09. maja, u periodu od 06 do 14 časova, dok će se otpad iz mesne zajednice “Bačko Dušanovo” odvoziti svake srede, počevši od 10. maja, takođe u vremenu od 06 do 14 časova.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio