Raspisan konkurs za organizovanje i održavanje sajamskih manifestacija i izložbi za tekuću godinu u Subotici

Grad Subotica danas je raspisao Javni konkurs za finansiranje projekata u oblasti ostvarivanja javnog interesa putem organizovanja i održavanja sajamskih manifestacija i izložbi u tekućoj godini na teritoriji Subotice.

Ovim konkursom dodeljuju se sredstva udruženjima za finansiranje projekata u oblasti ostvarivanja javnog interesa putem organizovanja i održavanja sajamskih manifestacija i izložbi na teritoriji Grada Subotice, u ukupnom iznosu od 2.500.000,00 dinara, u obliku “de minimis” državne pomoći. Pravo učešća na Konkursu imaju udruženja koja su upisana u registar udruženja, čija se delatnost realizuje kroz ostvarivanje javnog interesa u oblasti organizovanja i održavanja sajamskih manifestacija i izložbi i koja su registrovana na teritoriji Grada Subotice, odnosno imaju sedište na teritoriji Grada Subotice i deluju na tom području, kao i da su direktno odgovorna za pripremu i/ili izvođenje programa, i da im račun nije u blokadi na dan podnošenja prijave. Projektne aktivnosti treba da su realizovane u periodu od dana objavljivanja konkursa do 15.12.2023. godine na teritoriji Grada Subotice. Maksimalni iznos koji će se isplatiti po udruženju je 250.000 dinara a u druženje, kao nosilac projekta, može konkurisati sa najviše jednim projektom.

Rok za predaju konkursne dokumentacije 18. april tekuće godine a prijave se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Prijava na konkurs UG/P 2023. – NE OTVARATI“, Grad Subotica, Gradska uprava, Sekretarijat za privredu, lokalni ekonomski razvoj i turizam, Subotica, Trg slobode 1. Prijave se mogu dostaviti poštom ili lično – na šalteru 11 i 12 Uslužnog centra Gradske uprave Subotica. Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 024/626-770 i 024/626-926.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio