Tretman protiv krpelja u Subotici od 24. do 30. aprila

Tretman protiv krpelja na teritoriji Grada Subotice biće sproveden u periodu od ponedeljka, 24. do nedelje 30. aprila tekuće godine, saopštava Sekretarijat za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj u saradnji sa Privatnim partnerom „Oris“ d.o.o. iz Sombora.

Preparati kojima će biti urađen tretman protiv krpelja su otrovni za pčele, pa se mole pčelari da košnice izmeste minimum 5 km od lokacije gde će biti sprovedene mere suzbijanja krpelja, u vremenskom intervalu od 48 sati.

Lokacije predviđene za tretman su:

U Subotici:

  • – Park Dudova šuma
  • – Okolina stadiona „Spartak“ i Aleksandrovačka bara
  • – Park Prozivka
  • – Park Ćirila i Metodija
  • – Park Rajhl Ferenca
  • – Sportski tereni, dečije igralište i javna zelena površina za rekreaciju u MZ

Kertvaroš (oivičeno ulicama Banijska, A. Aškerca, Dobojska i objektima Javne ustanove „Naša radost“)

– Poljana oko vrtića „Naš biser“, okolina sportskih terena i dečije igralište u

MZ Mali Radanovac (oivičeno ulicama Bele Bartoka, Eduarda Rusijana, Ljube Šercera i Lifke Šandora)

– Sportski tereni i igralište sa okolnim javnim zelenim površinama u MZ Željezničko naselje (Čordaški put (Jovana Mikića ) – Kruševačka)

– Sportski tereni i igralište sa okolnim javnim zelenim površinama u MZ

Aleksandrovo (oivičeno ulicama Plate Dobrojevića, Adačka i Ilindenska)

– Dečije igralište u ulici Vladimira Rolovića – Vlasenička (MZ Aleksandrovo)

– Dečije igralište na Trgu Paje Jovanovića (MZ Aleksandrovo )

– Dečije igralište i javna zelena površina u ulici Tolminska (MZ Aleksandrovo)

– Dečije igralište i javna zelena površina u ulici Jurija Gagarina (MZ Aleksandrovo)

– Dečije igralište u ulici Šenoina ( naselje„Tokio“, MZ Centar 3)

– Dečije igralište u ulici Braće Jugović (MZ Dudova šuma)

– Dečije igralište u ulici Nade Dimić (MZ Prozivka)

– Dečije igralište u ulici Jo Lajoša (MZ Prozivka)

– Dečije igralište i sportski tereni sa okolnim javnim zelenim površinama u ulici Leskovačka (MZ Ker)

– Dečije igralište u ulici Ive Andrića -Rovinjska (MZ Ker)

– Dečije igralište u ulici Sergeja Jesenjina (MZ Ker)

– Dečije igralište u ulici Augusta Cesarca – Stevana Filipovića (MZ Novo selo)

– Dečije igralište u ulici Velebitska – Vladimira Đanića (MZ Gat)

– Dečije igralište u ulici Dragojle Jarnević – Potiska (MZ Gat)

– Dečije igralište i sportski tereni na uglu ulica Fočanska i Raška (MZ Mali Bajmok)

– Dečije igralište u ulici Batinska (MZ Mali Bajmok)

– Dečije igralište u ulici Rade Končara (MZ Novi Grad)

– Dečije igralište u ulici Zetska (MZ Kertvaroš)

– Dečije igralište u ulici Čat Geze – Pesnička (MZ Kertvaroš)

– Dečije igralište u ulici Petrinjska (MZ Kertvaroš)

– Dečije igralište u ulici Jovana Mikića (MZ Kertvaroš)

– Dečije igralište u ulici Šantićeva – kod Centra za socijalni rad (MZ Kertvaroš)

– Dečije igralište u ulici Lifke Šandora -Eduarda Rusijana (MZ Mali Radanovac)

– Dečije igralište u ulici Otvorena – Bele Bartoka (MZ MZ Mali Radanovac)

– Dečije igralište u ulici Uralska – Valjevska (MZ Peščara)

– Dečije igralište u ulici Kumrovačka (MZ Peščara)

– Dečije igralište u u lici Stubička (MZ Zorka)

– Poljana kod fabrike „Sever“

– Poljane u MZ Zorka (oivičene ulicama Edvarda Kardelja, Bezdanska, Kupusunska i Ive Senjanina) i ulični pojas duž bivše fabrike „Zorka“ – Bedanska i Zorkina ulica)

– Ostale manje javne zelene površine i dečija igrališta u gradskim MZ Palić:

– Veliki Park

– Obala od Ženskog do Muškog štranda

– Letnja pozornica

– Okolina Krvavog jezera

– Dečije igralište na trgu Lasla Mađara

– Dečije igralište u ulici Daruvarska

– Ulica Zelengorska

– Okolina hotela „Sport“

– Poljana oko restorana „Brvnara“ i „Fontana“

– Poljana kod meterološke stanice

Kelebija:

– Okolina Majdana

– Dečije igralište u ulici Edvarda Kardelja

Bikovo:

– Dečije igralište i okolne javne zelene površine kod škole i ambulante

Čantavir:

– Javna zelena površina na trgu Petefi brigade sa pijačnim trgom

– Dečije igralište u ulici Lenjinova – Senćanska

– Dečije igralište u ulici Pionirska – 8. marta

– Izletište Siget („Ostrvo“)

Bačko Dušanovo:

– Dušanovački park – ugao ulice Ive Lole Ribara i Školske ulice

– Izletište Žablje ostrvo

Višnjevac:

– Dečije igralište i okolna javna zelena površina

Mala Bosna:

– Dečije igralište i okolna javna zelena površina

Mišićevo:

– Dečije igralište i okolna javna zelena površina

Đurđin:

– Dečije igralište, sportski tereni i okolne javne zelene površine kod škole i

ambulante u ulici Vladimira Nazora

Bajmok:

– Javne zelene površine na Trgu M. Tita

– Javne zelene površine oko Sportskog centra (oivičeno ulicama M. Gupca, Sajmište Stanišićki put

– Dečije igralište i ostale javne zelene površine – Rata (kod kanala)

– Dečije igralište i ostale javne zelene površine – Rata (kod škole)

Donji Tavankut:

– Dečije igralište i ostale javne zelene površine u ulici Matka Vukovića

Ljutovo:

– Dečije igralište i okolna javna zelena površina

Novi Žednik:

– Dečije igralište i okolna javna zelena površina

Stari Žednik:

– Dečije igralište i okolna javna zelena površina

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio