Grad Subotica raspisao konkurs za finansiranje projekata za unapređenje zaštite životinja

Grad Subotica raspisao je Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata koji su usmereni ka unapređenju zaštite i dobrobiti životinja na teritoriji Grada Subotice.

Maksimalan iznos za finansiranje odnosno sufinansiranje pojedinačnog projekta je 450.000 dinara, a trajanje projekta ne može biti duže od 12 meseci od dana zaključivanja ugovora. Udruženje može da konkuriše za finansiranje ili sufinansiranje jednog projekta. Cilj konkursa je unapređenje zaštite i dobrobiti životinja na teritoriji Grada Subotice kroz zbrinjavanje i udomljavanje pasa koji su prošli CNR (uhvati-steriliši-pusti) program. U skladu sa Programom kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka, popmenuti program predstavlja privremenu meru u slučaju kada su, između ostalog, kapaciteti prihvatilišta popunjeni. CNR Program podrazumeva hvatanje napuštenih životinja, sterilizaciju, vakcinaciju i tretman, obeležavanje i vraćanje zdravih neagresivnih životinja na područje na kojem su uhvaćeni. Područja na koje se vraćaju napuštene životinje ne mogu da budu lokacije dečjih vrtića, školskih dvorišta i bolnica, a vraćene životinje se i dalje smatraju napuštenima i traže se njihovi udomitelji.

U tom cilju, konkurs je namenjen projektima koji obuhvataju zbrinjavanje pasa koji su prošli CNR Program kroz redovan obilazak lokacija na kojima se psi obuhvaćeni navedenim programom nalaze, opskrbljivanje navedenih lokacija hranom, vodom i privremenim kućicama/skloništima, obezbeđivanje veterinarske nege pasa obuhvaćenih navedenim programom u slučaju povreda ili bolesti, edukaciju stanovništva u vezi CNR Programa i aktivnosti na udomljavanju pasa koji su prošli navedeni prorram. Pored navedenog, poželjno je da projekti obuhvate i aktivnosti na promovisanju vlasničke odgovornosti i sterilizacije vlasničkih pasa. Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danima od 8,00 do 14,00 časova na telefone 024/626-819 i 024/626-723, u Sekretarijatu za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj uprave Grada Subotice.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio