Isplata socijalnih davanja počinje u subotu 20. maja

Banka Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd obaveštava sve građane da u subotu, 20. maja počinje isplata dečjeg dodatka, roditeljskog dodatka, boračko-invalidske zaštite, nege i pomoći, novčane socijalne pomoći i naknade za porodični smeštaj za april 2023. godine, za Srbiju i Kosovo i Metohiju.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio