Javni poziv poslodavcima za subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica

Nacionalna služba za zapošljavanje i Grad Subotica raspisali su Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezapopslenih lica iz kategorije teže zapošljivih u 2023. godini.

Subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih odobrava se poslodavcima koji pripadaju privatnom sektoru, u jednokratnom iznosu, radi zapošljavanja nezaposlenih koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje Filijale Subotica. Kategorije teže zapošljivih na koje se ova subvencija odnosi su mladi do 30 godina starosti, mladi u domskom smeštaju, hraniteljskim porodicama i starateljskim porodicama, nezaposleni koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih duže od 12 meseci, osobe sa invaliditetom, stariji od 50 godina, Romi, žene, radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći i žrtve porodičnog nasilja. Pre uključivanja u meru Nacionalna služba obavlja proveru ispunjenosti zakonskih i uslova ovog javnog poziva za nezaposleno lice. Visina subvencije je određena stepenom razvijenosti jedinice lokalne samouprave prema mestu rada lica, a u skladu sa važećom uredbom Vlade Republike Srbije, i iznosi 200.000 dinara po licu, odnosno 240.000,00 dinara za osobe sa invaliditetom, radno sposobne korisnike novčane socijalne pomoći, mlade u domskom smeštaju, hraniteljskim porodicama i starateljskim porodicama i žrtve porodičnog nasilja, u prvoj i drugoj grupi jedinice lokalne samouprave.

Sredstva dodeljena po osnovu subvencije su de minimis državna pomoć.  Informacije o meri, delatnostima koje ne mogu biti subvencionisane, mogu se dobiti u organizacionoj jedinici Nacionalne službe Filijala Subotica, putem telefona: 024/644-615, na sajtu Nacionalne službe  www.nsz.gov.rs ili na sajtu Grada Subotice www.subotica.rs. Javni poziv je otvoren do utroška raspoloživih sredstava, a najkasnije do 31. avgusta tekuće godine.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio