Konkurs Savremene galerije za potencijalne izlagače u 2024. godini

Savremena galerija Subotica raspisuje konkurs za izlaganje u narednoj, 2024. godini. Konkurs za izlaganje odnosi se na samostalne izložbe i autorske projekte u oblasti savremene vizuelne umetnosti, a otvoren je od 15. maja do 16. juna 2023. godine.

Svoje projekte mogu da predlože likovni i vizuelni umetnici, kustosi, istoričari i teoretičari umetnosti. Odluku o izabranim samostalnim i autorskim projektima donosi Stručni savet Savremene galerije Subotica u roku od 14 dana od završetka Konkursa, odnosno do 30. juna tekuće godine. Odluka će biti objavljena na sajtu Savremene galerije Subotica. Izabrani samostalni i autorski projekti treba da budu spremni za realizaciju od 1. januara 2024. godine. Stručni savet će posebno ceniti predloge projekata koji su usmereni na savremeni vizuelni izraz, koji u umetničkim istraživanjima neguju problemski i ohrabruju kritički pristup izabranim temama, kao i predloge koji svojim sadržajnim kvalitetom utiču na razvoj zajednice u pogledu razumevanja savremene umetnosti. Materijal za konkurs treba da sadrži prijavu na konkurs sa podacima o predlagaču projekta, ime i prezime, adresu i broj telefona, kao i profesionalnu biografiju, zatim koncept projekta u pisanoj formi (do 2000 karaktera), vizuelnu prezentaciju projekta, uz napomenu o izlagačkom prostoru na koji se prijava odnosi, okvirni finansijski plan projekta i tehničku specifikaciju projekta.

Prijava na konkurs obavlja se slanjem materijala na mejl adresu: [email protected]. Prijave pristigle nakon ponoći 16. juna 2023. neće biti razmatrane. Dodatne informacije o Konkursu mogu se dobiti putem mejla: [email protected] ili pozivom na broj telefona +381 24 553 725.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio