Opredeljeno 15 miliona dinara za konkurs za društveni i humaitarni rad

Grad Subotica doneo je Odluku o izboru programa i raspodeli sredstava na Javnom konkursu za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekatau oblasti društvenog i humanitarnog rada za 2023. godinu.

Sredstva u iznosu od 15.000.000 dinara dodeljuju se organizacijama, fondacijama i udruženjima koja će svoje programe realizovati u toku ove godine. Sredstva će se izabranim podnosiocima prijava isplaćivati u skladu sa dinamikom priliva sredstava u budžet Grada Subotice.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio