Savremena galerija – Voda kroz istoriju umetnosti

Savremena galerija Subotica obaveštava sve građane da će se u utorak, 16. maja, sa početkom u 19 časova održati predavanje „Život i inspiracija: Predstave vode kroz istoriju umetnosti“.

Voda je osnovni element života na zemlji i neizostavni je deo ljudske civilizacije i kulture. Ona je nosilac značenja i simbola, deo rituala i obreda i inspiracija u umetnosti kroz koju se kontinuirano istražuje u raznim medijima i temama. Predavanje će sve goste voditi kroz predstave vode u raznim umetničkim epohama, a predavač će biti Miroslav Jovančić, kustos SGSU.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio