UG „Solidarnost“ zahteva hitno zaustavljanje stvaranja nove deponije kod Palića

Udruženje građana „Solidarnost“ iz Subotice danas 15. maja ponovo su istupili pred javnost ovoga puta sa pitanjem „Ko stvara divlju deponiju pored Palićkog jezera?“ Reč je o parceli 10980/1 koja se nalazi u blizini Prihvatnog centra za migrante, nedaleko od prečistača otpadnih voda a koja je, prema rečima Mikloša Nađ Olajoš, predsednika UG „Solidarnost“ u vlasništvu Grada Subotice.

Od avgusta 2022. godine dobili smo dojavu od naših članova da se stvara divlja deponija na Paliću, a i primetili smo gomilanje smeća. Na to smo reagovali 18. novembra prošle godine, tada je bilo oko 30 iskipovanih gomila smeća. Sada ih ima 20 više, znači 50. Kontaktirali smo JKP „Čistoća i zeelenilo“ gde smo razgovarali sa rukovodiocima i gde su nam rekli da „Čistoća“ po zakonima ne može da radi na zaštićenom područiju, oni mogu dati mehanizaciju ili obezbediti besplatno nošenje smeća na deponija, koja je inače na 500 metara udaljena. Zašto se smeće nosi na Palić, a ne na deponiju gde mu je mesto? – postavlja pitanje Nađ Olajoš i dodaje kako se UG „Solidarnost“ obratilo JP „Palić Ludaš“ od kojih su dobili informaciju da ta parcela pripada JKP „Vodovod i kanalizacija“.

Aprila 24. ove godine videli smo da kašikar iz prečistača nosi smeće i zemlju na taj deo. Mi želimo da vidimo papir na kojem piše da se pored Palićkog jezera može iznositi smeće. U Palić je proteklih godina uloženo 7,8 miliona evra, dobijena su i bespovratna sredstva da se uradi kanalizacija od Palića ka prečistaču. Grad Subotica, Autonomna Pokrajina Vojvodina i Republika Srbija znamo da ulažu puno sredstava da Palić ozdravi i cilj nam je to svima, ali u isto vreme truje se zemljište smećem koje je odloženo 3 metra od obale. – poručuje Olajoš Nađ i kaže da je, prema saznanju UG „Solidarnost“, u našem gradu prošle godine bilo 19 deponija, od kojih je 6 očišćeno, a za tu namenu Grad je izdvojio sredstva u visini od 4.000.000. dinara.

To kada podelite na 6, otprilike dobijate po 666.000 dinara po deponiji. Suština je da se divlje deponije ne uklanjaju iz sredstava poreskih obveznika građana Subotice nego od onih koji truju i stvaraju te divlje deponije. Mora se promeniti odnos i politika prema tim divljim deponijama. – ističe predsednik UG „Solidarnost“ i opominje da se kod nekadašnje fabrike „Zorka“ ponovo stvara deponija na čije će se čišćenje trošiti novac građana, zbog toga ovo udruženje građana smatra da u ovu prioblematiku mora i MUP da se uključi jer prema rečima Mikloša Nađ Olajoša, to predstavlja „inertnost, bahatost, nebrigu i zanemarivanje interesa građana Subotice kada su u pitanju stvari koje su blizu krivičnog dela“.

Zahtevamo hitno zasutavljanje iznošenja novih gomila smeća na deponiju kod Palića i njeno uklanjanja kao i pozivanje na odgovornost onih koji su tu divlju deponiju stvorili. – kaže Nađ Olajoš ispred UG „Solidarnost“.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio