Izjava Bojana Šoralova u vezi incidenta sa migrantima

Povodom današnjeg obračuna migranata koji se dogodio u popodnevnim časovima na Makovoj Sedmici, načelnik Severnobačkog upravnog okruga, Bojan Šoralov oglasio se na svojoj fejsbuk stranici sledećim saopštenjem:

U prethodnih nekoliko dana intenzivirane su aktivnosti pripadnika MUP, vezanih za pojačanu kontrolu boravka iregularnih migranata van Prihvatnog centra, na teritoriji PU Subotica (u graničnom pojasu naročito na potezu od Hajdukova do MZ Kelebija). Što je očigledno, pored smanjenja migranata na navedenom prostoru izazvalo veliki revolt krijumčara i krijumčarskih grupa na istom području a koji se ogleda u sve intezivnijem obračunu istih uz upotrebu i vatrenog oružja. Tako je i danas u šumskom pojasu između Radanovca i Tresetišta, u vremenu od 12:45h do 13:30h došlo do upotrebe vatrenog oružja od strane iregularnih migranata, kojom prilikom je došlo i do ranjavanja, za sada nepotvrđenog broja lica – migranata (zasada u OB Subotica zbrinuta su dva lica – jedan sa lakšim i jedan sa težim povredama). U toku je opsežna akcija MUP u cilju utvrđivanja svih činjenica vezanih za okolnosti navedenog događaja i zvaničnog saopštenja u vezi istog. Nastaviće se sa preduzimanjem svih potrebnih mera i radnji u cilju onemogućavanja boravka i prelaska iregularnih migranata u graničnom pojasu područja grada Subotice, kao i uklanjanja svih eventualno do sad podignutih neformalnih kampova. U vezi istog nastaviću, kao i do sada, sa insistiranjem da se ovakve aktivnosti sprovode svakodnevno uz punu saradnju upravnog okruga sa svim relevantnim subjektima grada i drugim nadležnim organima. Očigledna je prevelika nervoza iregularnih migranata kojima nećemo dozvoliti da borave na prostoru Subotičke šume i svakodnevno ćemo sprovoditi akcije humanog preselenja – dislokacija u Prihvatne centra na prostoru RS. Njihov broj je u odnosu na prošlu godinu drastično manji, a nervoza sve veća.

Foto: Bojan Šoralov/Instagram

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio