Aktivirajte besplatnu uslugu „Moj EKO račun“, poziva JKP Čistoća i zelenilo

JKP “Čistoća i zelenilo” iz Subotice pozivaju sve svoje korisnike da u par jednostavnih koraka aktiviraju besplatnu uslugu „Moj EKO račun“ popunjavanjem i slanjem Izjave o njenoj aktivaciji.

Ova usluga, namenjena samo fizičkim licima, daje mogućnost da svaki Vaš račun bude ispostavljen putem elektronske pošte, kao i da u svakom momentu bude dostupan za preuzimanje na našem sajtu: www.cistoca-su.co.rs/moj-eko-racun. – poručuju iz JKP “Čistoća i zelenilo”. Aktiviranjem ove usluge i smanjenom potrošnjom papira, zajedno doprinosimo očuvanju životne sredine i pomažemo razvoju globalne ekološke svesti.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio