Bespovratna sredstva za subotička udruženja iz oblasti životne sredine

Grad Subotica doneo je Odluku o dodeli bespovratnih sredstava po osnovu Javnog konkursa za finansiranje ili sufinansiranje pojedinih aktivnosti udruženja građana na teritoriji Grada Subotice iz oblasti životne sredine u 2023. godini.

Odlukom se dodeljuju sredstva u ukupnom iznosu od 3.000.000 dinara za realizaciju projektnih aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine na teritoriji Grada Subotice za 42 odruženja koja su prošla konkurs. Nakon donošenja odluke o dodeli bespovratnih sredstava, Gradonačelnik će u ime Grada zaključiti pojedinačne ugovore o dodeli sredstava sa korisnicima iz tačke I ove odluke, kojima se regulišu prava i obaveze ugovornih strana. Nakon diskusije o svakom pojedinačnom projektu i objedinjavanja ocena svih 5 članova komisije po svih 5 kriterijuma, izračunata je srednja ocena zaokružena na cele brojeve i sastavljena rang lista, sa predlogom da se sredstva dodele srazmerno broju dobijenih bodova, i to za 70 i više bodova – maksimalno 100.000,00 dinara, za one koji imaju od 50 do 69 bodova – maksimalno 75.000,00 dinara, a za one koji imaju manje od 50 bodova – 50.000,00 dinara.

 

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio