Isplata naknada socijalnih davanja počinje 20. juna

Banka Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd obaveštava sve grašane da sutra, 20. juna počinje isplata naknada za dečji dodatak, roditeljski dodatak, boračko-invalidsku zaštitu, negu i pomoć, novčanu socijalnu pomoć i porodični smeštaj za maj 2023. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio