Pokretanje radnih centara za angažovanje osoba sa invaliditetom

Udruženje za podršku osobama sa psihofizičkim smetnjama “ZaJedno“ najavilo je pokretanje radnih centara koji će angažovati osobe sa invaliditetom koji za sada nisu angažovani nijednim sistemom obrazovanja i socijalne zaštite.

Udruženje je i nosilac licence za pružanje usluge ličnog pratioca deteta. Prema rečima koordinatora programskih aktivnosti Udruženja „ZaJedno“, Snežane Maravić, najveći problem osobama sa invaliditetom predstavlja njihovo aktivno integrisanje u društvu i pronalaženje zaposlenja, pa je to i razlog zbog kojeg ovo udruženje planira da u predstojećem periodu fokus svojih aktivnosti usmeriti na osobe sa invaliditetom. Statistika pokazuje da svake godine oko 50 Subotičana sa invaliditetom završi sistem obrazovanja ali veoma mali procenat uspeva da nađe posao pa najveći broj ostaje u krugu porodice.

Foto: udruzenjezajedno.com, J. Patarčić

 

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio