Raspisan konkurs za sufinansiranje troškova za odgajivače svinja i goveda

Grad Subotica raspisao je Konkurs za sufinansiranje troškova regresa za reproduktivni materijal tj. veštačko osemenjavanje za odgajivače svinja i goveda.

Sredstva za sufinansiranje troškova u iznosu od 5.000.000 dinara obezbeđena su u budžetu Grada Subotice za 2023. godinu. Intenzitet sufinansiranja troškova po korisniku je 90% od ukupnih troškova bez PDV-a, s tim da maksimalni iznos ne može biti veći od 40.000 dinara. Sličan konkurs takođe se raspisuje i za sufinansiranje troškova osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja. Sredstva za sufinansiranje troškova u iznosu od 5.000.000 dinara obezbeđena su u budžetu Grada Subotice za 2023. godinu. Intenzitet sufinansiranja troškova po korisniku je 40% od ukupnih troškova bez PDV-a, s tim da maksimalni iznos ne može biti veći od 30.000 dinara. Osim pomenutih, grad je raspisao Konkurs i za sufinansiranje troškova veterinarskih usluga i nabavke lekova, vakcina i vitamina za odgajivače svinja i goveda. Sredstva za sufinansiranje troškova u iznosu od 5.000.000 dinara obezbeđena su u budžetu Grada Subotice za tekuću godinu, a intenzitet sufinansiranja troškova po korisniku je 90% od ukupnih troškova bez PDV-a, s tim da maksimalni iznos ne može biti veći od 40.000 dinara. Sva tri konkursa raspisana su za poljoprivredne proizvođače, fizička lica – nosioce poljoprivrednih gazdinstava registrovanih u Registru poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju, sa aktivnim statusom na teritoriji Grada Subotice.

Podnosioci prijava za sva tri konkursa dužni su da popunjene prijave i potrebnu dokumentaciju dostave do 30. novembra tekuće godine preporučenom poštom na adresu Grad Subotica, Služba za poljoprivredu i poljoprivredno zeltnjište, Trg slobode 1, 24000 Subotica ili lično u pisarnici Gradske uprave Subotica, sa naznakon za koji konkurs konkurišu, svakog radnog dana od 7:30 do 14:30 časova. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 024/626-871 i 626-891.

Foto: privatna arhiva

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio