Ručno očišćena ulica 51. divizije u Subotici

JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica, radna jedinica „Higijena grada“ je po nalogu nadležnog Sekretarijata za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj, obavila ručno čišćenje ulice 51. divizije u Subotici.

U isto vreme iz JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica, radna jedinica „Zelenilo“ poručuju da je uz korišćenje nove radne mašine „sekač panjeva“ na odgovarajući način uklonjen veliki panj koji je nakon obaranja stabla ostao u Zmaj Jovinoj ulici u Subotici.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio