Dinamika povećavanja cena usluga i proizvoda u Srbiji

Republički zavod za statistiku obaveštava da su cene proizvoda i usluga lične potrošnje u junu 2023. godine, u odnosu na maj 2023. godine, u proseku su povećane za 0,7%. Potrošačke cene u junu 2023. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 13,7%, dok su u poređenju sa decembrom 2022. godine u proseku povećane za 6,0%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u junu 2023. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama Rekreacija i kultura (2,5%), Hrana i bezalkoholna pića (1,3%), Odeća i obuća (1,0%), Restorani i hoteli (0,8%), u grupama Zdravlje i Oprema za stan i tekuće održavanje (za po 0,7%), Alkoholna pića i duvan (0,4%) i u grupi Transport (0,2%). Pad cena je zabeležen u grupama Stanovanje, voda, električna energija, gas i ostala goriva (-0,3%) i Komunikacije (-0,1%).

 

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio