Elite Palić zakupac Aqva Parka na Paliću

U prostorijama preduzeća DOO „Park Palić“, danas 17. jula održan je postupak otvaranja ponuda za davanje u zakup nepokretnosti Akva Park na Paliću.

Komisija je utvrdila da se na Javni oglas o sprovođenju postupka prikupljanja pismenih ponuda za davanje u zakup Akva Parka na Paliću prijavio samo jedan ponuđač. Uvidom u dokumentaciju konstatovano je da je preduzeće „Elite Palić“ DOO, Palić, u svojstvu ponuđača podnelo blagovremenu i potpunu ponudu, u skladu sa uslovima i kriterijumima iz Javnog oglasa. U predstojećem periodu, u skladu sa utvrđenom procedurom, biće preduzete dalje neophodne i predviđene radnje u cilju zaključenja Akta o davanju u zakup nepokretnosti Akva Park na Paliću sa izabranim ponuđačem, kako bi se stvorili uslovi za otpočinjanje obavljanja delatnosti.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio