Otvoren Konkurs za dodelu sredstava za nacionalne manjine za realizaciju programa i projekata iz oblasti kulture

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Vlade Republike Srbije raspisalo je Konkurs za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine za realizaciju programa i projekata iz oblasti kulture, koji je otvoren od juče, 17. jula do 16. avgusta.

Specifičan cilj konkursa je unapređenje, negovanje i jačanje kulturno-jezičkog identiteta nacionalnih manjina u Republici Srbiji. Ukupna sredstva koja će biti dodeljena po ovom konkursu iznose 30.000.000,00 dinara. Pravo učešća na konkursu imaju ustanove, udruženja, fondacije, privredna društva i druge organizacije čiji su osnivači nacionalni saveti nacionalnih manjina; organizacije civilnog društva upisane u odgovarajući registar, a čiji se ciljevi prema statutarnim odredbama, ostvaruju u oblasti zaštite i unapređenja prava i položaja pripadnika nacionalnih manjina, koje imaju sedište na teritoriji Republike Srbije, kao i zadužbine, fondacije i konferencije univerziteta, odnosno akademija strukovnih studija.

Prijave sa propisanom dokumentacijom poslati poštom na adresu: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Bulevar Mihajla Pupina 2, 11000 Beograd, sa naznakom: Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine u 2023. godini, ili predati lično u pisarnici Ministarstva, na navedenoj adresi. Na poleđini koverte obavezno napisati puno ime i adresu podnosioca prijave. Prijave poslate na bilo koji drugi način (faksom, elektronskom poštom i dr), ili poslate na drugu adresu, neće biti razmatrane.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio