Raspisan gradski Konkurs za dodelu 30 stipendija za učenike

Grad Subotica raspisao je Konkurs za dodelu 30 stipendija za učenike prvih razreda srednjih škola deficitarnih zanatskih zanimanja tehničke struke – III stepen stručne spreme, za školsku 2023/2024. Godinu. Stipendije se isplaćuju se u deset jednakih, mesečnih rata a visina mesečne rate stipendije iznosi 5.000,00 dinara.

Stipendiju može ostvariti učenik prvog razreda srednje škole deficitarnih zanatskih zanimanja tehničke struke, III stepen stručne spreme, pod uslovima da je državljanin Republike Srbije, i da upisuje prvi put prvu godinu srednje škole deficitarnih zanatskih zanimanja tehničke struke – III stepen – kao redovan učenik. Učenik uz popunjeni obrazac prijave na konkurs obavezno podnosi kratku biografiju, uverenje da je upisan prvi put u prvi razred srednje škole zanatskih zanimanja tehničke struke kao redovan učenik, overenu fotokopiju svedočanstva o uspehu u svim razredima osnovne škole, potvrdu Nacionalne službe za zapošljavanje o nezaposlenosti ili Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje o nezaposlenosti za roditelje, overenu izjavu dva svedoka o broju članova domaćinstva i uverenje o ukupnom prihodu domaćinstva za prethodna dva meseca. Konkurs je otvoren od 21. jula do 4. avgusta tekuće godine, a prijava za konkurs može se preuzeti u Gradskom uslužnom centru, odnosno, na zvaničnoj internet stranici Grada: www.subotica.rs.

Prijave za dodelu stipendije po ovom Konkursu dostavljaju se u zatvorenoj koverti, Komisiji za dodelu stipendija sa naznakom “Prijava za konkurs za dodelu stipendija učenicima prvih razreda srednjih škola deficitarnih zanatskih zanimanja tehničke struke”, predajom u Gradski uslužni centar, Subotica, Trg slobode 1 ili poštom. Informacije u vezi Konkursa mogu se dobiti u Sekretarijatu za društvene delatnosti Gradske uprave Subotica, Trg slobode 1, 3. sprat/305, ili na telefon 024/626-883.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio