Raspisan Javni poziv za izbor korisnika za dodelu pomoći za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica

Grad Subotica raspisao je danas, 20. jula Javni poziv za izbor korisnika za dodelu pomoći za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu kroz dodelu pomoći za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti i pomoći u građevinskom i drugom materijalu i opremi za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom osnosno odgovarajuće nepokretnosti za pet korisnika.

Pomoć se odobrava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti i pomoći u građevinskom i drugom materijalu i opremi za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti u iznosu koji ne može biti veći od 1.950.000 dinara, po porodičnom domaćinstvu korisnika i to, do 1.700.000 dinara za pomoć pri kupovini seoske kuće sa okućnicom odnosno odgovarajuće nepokretnosti i do 250.000 dinara sa obračunatim PDV-om za pomoć za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti. Oprema se isključivo odnosi na sanitarni materijal, elektro i vodovodni materijal i bojlere za kupatilo, kuhinju, a ne uključuje mogućnost nabavke nameštaja i električnih kućnih aparata. Izabrani korisnik Pomoći može da učestvuje sopstvenim sredstvima u kupoprodajnoj ceni seoske kuće sa okućnicom odnosno odgovarajuće nepokretnosti u iznosu do 50% od iznosa koji se odobrava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom odnosno odgovarajuće nepokretnosti.

Podnosilac prijave na javni poziv treba da je evidentiran kao interno raseljeno lice ili poseduje legitimaciju interno raseljenog lica, da imaju boravište, prebivalište na teritoriji Grada, u momentu objavljivanja Javnog poziva, da ne poseduju nepokretnost u Republici Srbiji van AP Kosova i Metohije ili u drugoj državi, a kojom mogu da reše svoje stambene potrebe i da ispunjava ostale uslove Javnog poziva. Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se u pisarnicu, tj Gradski uslužni centar Grada Subotice ili putem pošte na adresu: Subotica, Trg slobode br.1 sa napomenom „Za Javni poziv – IRL – seoske kuće 2023”. Rok za podnošenje prijave sa potrebnom dokumentacijom je 22. avgust tekuće godine.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio