Raspisan konkurs za projekte u vezi zaštite i dobrobiti životinja na teritoriji Grada Subotice

Grad Subotica raspisao je juče, 11. jula konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata koji su usmereni prema unapređenju zaštite i dobrobiti životinja na teritoriji Grada Subatice.

Maksimalan iznos za finansiranje odnosno sufinansiranje pojedinačnog projekta je 450.000 dinara. Trajanje projekta ne može biti duže od 12 meseci od dana zaključivanja ugovora. Udruženje može konkurisati za finansiranje ili sufinansiranje jednog projekta. Cilj konkursa je unapređenje zaštite i dobrobiti životinja na teritoriji Grada Subatice kroz zbrinjavanje i udomljavanje pasa koji su prošli CNR (uhvati-steriliši-pusti) program. CNR program, u skladu s Programom kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka predstavlja privremenu meru u slučaju kad su, između ostalog, kapaciteti prihvatilišta popunjeni. CNR program podrazumeva vaćanje napuštenih životinja, sterilizaciju, vakcinaciju i tretman, obeležavanje i vraćanje zdravih, neagresivnih životinja na područje na kojem su uhvaćeni. Područja na koje se vraćaju napuštene životinje ne mogu biti lokacije dečjih vrtića, školskih dvorišta i bolnica. Vraćene životinje se i dalje smatraje napuštenim i traže se njihovi udomitelji. U tom cilju, konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata koji su usmereni ka unapređenju zaštite i dobrobiti životinja na teritoriji Grada Subatice je namenjen projektima koji obuhvataju zbrinjavanje pasa koji su prošli CNR program kroz redovan obilazak lokacija na kojima se psi obuhvaćeni navedenim programom nalaze, opskrbljivanje navedenih lokacija hranom, vodom i privremenim kućicama, skloništima, obezbeđivanje veterinarske nege životinja obuvaćenih navedenim programom u slučaju povreda ili bolesti, edukaciju stanovništva u vezi CNR programom i aktivnosti na udomljavanju pasa koji su prošli navedeni program. Uz navedeno, poželjno je da projekti obuhvate i aktivnosti na promovisanju i odgovornost sterilizacije vlasničkih pasa.

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na javni konkurs su kvalitet programa, obuvatnost programa, ciljevi koji se postižu, efekti programa, ciljna grupa i način uključivanja, prethodne aktivnosti i iskustvo udruženja u oblasti unapređenja zaštite i dobrobiti životinja, ekonomičnost budžeta programa, usklađenost budžeta sa planiranim aktivnostima, saradnja s drugim subjektima u realizaciji programa, broj uspešno realizovanih programa u prethodne tri kalendarske godine s drugim donatorima, sufinansiranje programa iz drugih izvora i zakonitost i efikasnost korišćenja sredstava i održivost ranijih programa i projekata.

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja na internet stranici Grada Subatice, a rezultati javnog Konkursa objavljuju se najkasnije u roku od 60 dana od dana završetka podnošenja prijava. Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danima od 8,00 do 14,00 sati na telefon 024/626-819, 024/626-619, ili 024/626-723, u Sekretarijatu za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj Gradske uprave Grada Subatice.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio