Srbija prednjači po porastu živorođene dece u odnosu na region

Povodom 11. jula, Svetskog dana stanovništva, Ujedinjene nacije iznele su zvaničnu statistiku po kojoj na našoj planeti trenutno živi 7,97 milijardi stanovnika, dnevno se rodi 367.096 beba, broj umrlih dnevno iznosi 183.827 stanovnika, a prosečna starost na planeti iznosi 30 godina i 9 meseci,

Kada je u pitanju Srbija, prema podacima UN-a u našoj zemlji trenutno živi 6,66 miliona stanovnika, dnevno se rode 172 bebe, broj umrlih dnevno iznosi 299 stanovnika, a prosečna starost u našoj zemlji je 43 godine i 8 meseci. Ipak, u poređenju sa državama u regionu Srbija prednjači po porastu živorođene dece u 2022. godini u odnosu na godinu dana ranije. Tokom 2021. godine rođeno je 62.180 beba dok je prošle godine rođeno 62.700 beba.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio