Srpska policija u toku leta sa svojim kolegama iz Crne Gore brinuće o turistima na crnogorskom primorju

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je da će tokom letnje turističke sezone o našim građanima koji se odluče da godišnji odmor provedu na Crnogorskom primorju, zajedno sa kolegama iz Crne Gore, brinuti i srpski policajci.

U saopštenju se navodi da će naši policajci biti na raspolaganju građanima 24 časa u slučaju da imaju neki problem. Naši građani se srpskim policajcima mogu obratiti na sledeće telefone: kriminalističkom policajcu u Baru +38166/8782-843, Budvi +38166/8782-845, Herceg Novom +38166/8782-848, kao i uniformisanom policijskom službeniku u Baru +38166/8782-844, Budvi +38166/8782-847 i Herceg Novom +38166/8782-850. Pripadnik MUP-a Željko Kozarev rekao je da je ovaj vid saradnje postao tradicija, budući da se sprovodi već 13 godina, i da se pokazalo da je od pomoći našim građanima koji turistički borave u Crnoj Gori. Srpski policajac Vladan Vučićević, koji je angažovan u Budvi, istakao je da zajedničke patrole u Budvi imaju posebnu važnost imajući u vidu činjenicu da je u ovom primorskom gradu noćni život najintenzivniji i da većinu turista čine mladi ljudi.

Njegov kolega iz Crne Gore Armin Kos ocenio je da je ovaj vid saradnje izuzetno uspešan jer je razmena iskustava i dobre prakse doprinela prevenciji i otkrivanju čak i teških krivičnih dela i predstavlja snažnu podršku u očuvanju bezbednosti.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio