U četvrtak 20. jula isplata dečjeg dodatka i ostalih socijalnih davanja

Banka Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd obaveštava sve građane da sutra, 20. jula počinje isplata naknada za dečji dodatak, roditeljski dodatak, boračko-invalidsku zaštitu, negu i pomoć, novčanu socijalnu pomoć i porodični smeštaj za jun 2023. za korisnike iz Srbije, Kosova i Metohije.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio