Akcija sistematske deratizacije na teritoriji Grada Subotice od 4. septembra do 31. oktobra.

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj, u saradnji sa „Oris“ d.o.o. Sombor sa članom grupe ponuđača „Ciklonizacija“ a.d. Novi Sad obaveštava građane da će se akcija sistematske deratizacije na teritoriji Grada Subotice sprovesti u periodu od 4. septembra do 31. oktobra.

Ova sistematska akcija sprovodiće se u svim naseljenim mestima, po domaćinstvima i objektima kolektivnog stanovanja, tj stambenim zgradama. Deratizacija je za sve građane besplatna, potrebno je samo da omoguće vidno obeleženim stručnim operativcima da postave preparat, kao i da se pridržavaju dobijenih uputstava. U okviru akcije koristiće se moderan biocidni preparat odloženog delovanja, a građani će sva uputstva za upotrebu i mere opreza dobiti odštampano na pakovanju. Tačni datumi kada će operativci obilaziti njihov deo grada ili naseljeno mesto građani će moći da vide na oglasnim tablama u svojim mesnim zajednicama.

Oni građani koji ne budu kod kuće u vreme kada operativci budu u njihovom delu mesne zajednice, dobiće obaveštenje da preparat mogu naknadno preuzeti u sedištu svoje Mesne zajednice. Za dodatne informacije otvoren je telefon 025/515 50 55.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio