Broj privrednih prestupa i osuđenih odgovornih u 2022. godini lica manji nego godinu dana ranije

U 2022. godini za učinioce privrednih prestupa broj prijavljenih odgovornih lica manji je za 16% a pravnih lica za 14% u odnosu na 2021. godinu, dok je broj osuđenih odgovornih lica u pravnom licu veći za 38% a pravnih lica za 60%, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku.

U 95,5% slučajeva prema učiniocima privrednih prestupa podnet je optužni predlog kod prijavljenih odgovornih lica u pravnom licu a kod pravnih lica 95,4%. Procenat odbačenih prijava kod odgovornih lica u pravnom licu je 4,5 a kod prijavljenih pravnih lica taj procenat iznosi 4,6. U strukturi vrste privrednih prestupa u 2022. godini najbrojnije su prijave za privredne prestupe nastale povredom propisa o računovodstvu: 92,6% kod odgovornih lica u pravnom licu a kod pravnih lica 92,2%. U istoj godini, posmatrano prema vrstama privrednih prestupa, najveći broj osuda je za povrede propisa o računovodstvu: 97,7% kod odgovornih lica i 97,2% kod pravnih lica.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio