Crveni krst i Dom zdravlja Subotica nastavljaju sa akcijom „Selu u pohode – proveri svoje rizike, kontroliši zdravlje“

Zavod za javno zdravlje Subotica, Crveni krst Subotica i Dom zdravlja Subotica nastavljaju u tekućoj godini sa akcijom „Selu u pohode – proveri svoje rizike, kontroliši zdravlje!“.

Već trinaestu godinu se organizuju ove akcije sa ciljem promocije zdravlja i zdravih stilova života u ruralnim sredinama Subotice i podsticanja stanovnika ovih naselja na kontrolu zdravlja. U četvrtak, 03. avgusta u terminu od 8 do 11 časova održaće se akcija u prostorijama MZ Šupljak, Ulica Kostolanji Arpad 108. Svi zainteresovani sugrađani će moći izmeriti krvni pritisak i šećer u krvi, te uraditi FOB-test koji određuje prisustvo minimalnog krvarenja u stolici, a takođe i izmeriti telesnu visinu i težinu i utvrditi svoj BMI indeks telesne mase. Merenja će se raditi na vagi koja pored BMI određuje i procenat masnog tkiva, vode i visceralne masti, meri mišićnu i koštanu masu i određuje konstituciju tela. Preciznija merenja će dati i mogućnost da se kompletnije sagleda status uhranjenosti i daju preciznija uputstva i saveti u vezi sa ishranom, unosom tečnosti i fizičkom aktivnosti. Lekari Doma zdravlja i Zavoda za javno zdravlje Subotica će deliti savete o značaju preventivnih i skrining pregleda, a pušači će dobiti savete za prestanak pušenja. Crveni krst Subotica će sa volonterima podeliti pakete hrane za socijalno najugroženije stanovnike ove mesne zajednice.

Da bi došlo do promene i unapređenja zdravlja stanovništva potrebno je da svako učestvuje i brine o svome zdravlju i zdravlju svojih najbližih. Promene su moguće, to možeš i ti! Proveri svoje faktore rizika i menjaj ponašanja u korist očuvanja i unapređenja zdravlja. – poručuje prim. mr sc. med. dr Nada Kosić Bibić, spec. socijalne medicine i načelnik Centra za promociju zdravlja.

 

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio