Po ovom rešenju JKP „Parking“ može da se zaduži dugoročno na skoro 6,5 miliona dinara

Gradsko veće Grada Subotice je danas, 30. avusta na 90 sednici donelo Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o zaduživanju Javnog komunalnog preduzeća „Parking“ Subotica kojom se odobrava dugoročno zaduživanje za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda kod poslovne banke.

Kreditom u iznosu od skoro 6,5 miliona dinara odobrena je nabavka jednog teretnog vozila, četiri garaže za parkiranje vozila na Auto-depou i pet PDA uređaja sa štampačima koji se koriste za kontrolu i naplatu parkiranja. Planirani period otplate kredita je pet godina, a Rešenje se upućuje Skupštini grada Subotica na usvanje.

 

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio