Predstavljene nove kamere za uniforme MUP-a

Načelnik Uprave saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova Slaviša Lakićević predstavio je danas, 23. avgusta Zaštitniku građana Zoranu Pašaliću kamere za uniforme i demonstrirao način njihove upotrebe.

Na početku obuke pripadnika saobraćajne policije za upotrebu kamera za uniforme, Lakićević i Pašalić konstatovali su da će ove kamere doprineti većoj transparentnosti rada saobraćajne policije, ali i smanjiti mogućnost zloupotreba tokom obavljanja policijskih poslova. Zaštitnik građana Pašalić istakao je da kamere za uniforme imaju veliki značaj kao antikorupcijsko sredstvo, da je ceo projekat pažljivo ispitivan tri godine i da je uvođenje ovog sistema u potpunosti u skladu sa zakonom. Pašalić je naglasio da podaci sa kamera za uniformu ne mogu da budu zloupotrebljeni jer se podaci čuvaju na posebno zaštićenom softveru, za koji se tačno i unapred zna ko njime rukuje i kome ne može pristupiti neograničen broj ljudi.

– Ako neka informacija „procuri“, znaće se ko je zloupotrebio ovlašćenje – naglašava Pašalić. Lakićević je Zaštitniku građana predočio da će pristup podacima sa kamera za uniforme, čija će primena početi 1. septembra na auto-putu u okolini Beograda i u presretačima širom zemlje, imati samo ovlašćena lica u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

 

Objasnio je da će to biti neposredne starešine i službenici iz unutrašnje kontrole, kao i oni koji dobiju zadatak da određenu intervenciju ili policijsko ovlašćenje preispitaju. Načelnik Uprave saobraćajne policije je istakao da se kamere neće koristiti za procesuiranje krivičnih dela i prekršaja i da se snimljeni video i audio materijal čuva 45 dana, nakon čega se briše. Lakićević je naveo da se kamera nalazi na prednjoj strani na uniformi policijskog službenika i da on ima obavezu da obavesti građane da će njegova intervencija biti audio-video snimljena.

 

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio