Traže se kandidati zainteresovani za rad popisivača, plata 600 dinara po jednom upitniku!

Republički zavod za statistiku, uz podršku Evropske unije, u okviru projekta IPA 2018, sprovešće “Popis poljoprivrede 2023”, u periodu od 1. oktobra do 15. decembra 2023. godine. Tim povodom, javni konkurs za prijavljivanje kandidata za popisivače objaviće se 15. avgusta tekuće godine, u 8.00 časova na veb-sajtu Zavoda (stat.gov.rs) i sajtu Popisa poljoprivrede 2023 (popispoljoprivrede.stat.gov.rs).

Podatke o porodičnim gazdinstvima u Popisu prikupljaju popisivači na terenu, neposredno od gazdinstava, metodom intervjua, koristeći prenosive računare za unos podataka. Za potrebe realizacije terenskog rada, Republički zavod za statistiku angažovaće oko 3000 popisivača. Građani koji su zaintresovani za rad u Popisu u svojstvu popisivača prijavljuju se isključivo popunjavanjem elektronske prijave na sajtu Zavoda. Dozvoljeno je prijavljivanje samo za rad u jednoj oštini/gradu pri čemu se kandidat može prijaviti za rad samo na teritoriji opštine/grada u kojem ima prijavljeno prebivalište ili boravište. Visina nadoknade za popisivače za ispravno popunjene kompletne upitnike iznosi 600 dinara po tačno popunjenom upitniku sa osnovnim obeležjima – opšti podaci o gazdinstvu, zemljište, stoka, radna snaga, u proseku 250 gazdinstava po popisivaču i po 100 dinara za svaki popunjen modul tj. set dodatnih pitanja.

Pored toga, plaćeni su i svi realni putni troškovi popisivača za prisustvovanje instruktaži i za rad na terenu; predviđena je nadokanada za korišćenje mobilnog telefona i interneta od 2.500 dinara i obezbeđen je ketering tokom obuke popisivača.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio