Tretman suzbijanja odraslih komaraca sa zemlje od 16. do 19. avgusta u Subotici

U skladu sa Ugovorom o javno – privatnom partnerstvu za obavljanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na teritoriji Grada Subotice, preduzeće „Oris“ d.o.o. iz Sombora, obaveštava sve građane da će sprovesti tretman suzbijanja odraslih komaraca sa zemlje u periodu od 16. do 19. avgusta tekuće godine.

Tretman odraslih komaraca sa zemlje će se izvršiti u vremenu od 18:00 do 23:00 časa prvog dana u okviru navedenog termina sa povoljnim meterološkim uslovima, u odsustvu padavina, vetra i bez ekstremno visokih temperatura vazduha. Tretman sa zemlje vršiće se na teritoriji Mesnih zajednica Novo Selo, Gat, Ker, Aleksandrovo, Mali Bajmok, Dudova Šuma, Centar 1, Centar 2, Centar 3, Prozivka, Bajnat, Novi Grad, Kertvaroš, Mali Radanovac i Željezničko Naselje.

Tretman sa zemlje će se vršiti ULV tehnikom, preparatom na bazi aktivne materije deltametrin. Preparat je toksičan za pčele, pa se mole pčelari da svoje košnice zatvore ili uklone na udaljenost od najmanje 5 km od mesta vršenja tretmana. Dejstvo navedenog preparata traje 3 dana. Mape sa lokacijama na kojima se vrši tretman dostupne su na fejsbuk i internet stranici ( www.oris.rs ) preduzeća „Oris“ doo Sombor. Telefon za sve dodatne informacije je: 025/515 50 55

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio