Apel na odlaganje kabastog i građevinskog otpada u Subotici

JKP “Čistoća i zelenilo” apeluje na deo neodgovornih sugrađana da svoj kabasti i građevinski otpad odlažu na adekvatan način.

Za ovakvu vrstu otpada, JKP “Čistoća i zelenilo” dva puta godišnje sprovodi akcije odvoženja kadabstog otpada, a svi građani imaju mogućnost svakodnevnog besplatnog deponovanja ove vrste neopasnog otpada do 500 kg na telo Gradske deponije “Aleksandrovačka bara”, ulica Antuna Branka Šimića 4. Radno vreme deponije je od 6 do 20 časova, svaki dan.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio