Međunarodni dani razgovora sa Nemačkom 26. septembra u Novom Sadu

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje podseća osiguranike koji imaju staž osiguranja navršen u Srbiji i Nemačkoj i korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvarenih primenom bilateralnog sporazuma o socijalnom osiguranju, da se međunarodni dani razgovora sa Nemačkom održavaju 26. septembra tekuće godine u Novom Sadu, od 9 do 16 časova, u prostorijama Pokrajinskog fonda u Novom Sadu, Žitni trg 3, i 27. i 28. septembra u Beogradu, u sredu od 9 do 17 i u četvrtak od 9 do 13 časova, u ulici Pariska 9.

Na ovim razgovorima će savetodavci iz nemačkog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i RF PIO Srbije pružiti besplatnu pravnu pomoć licima koja ostvaruju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom sporazuma iz oblasti socijalnog osiguranja zaključenog između naše zemlje i Nemačke. Svi zainteresovani obavezno treba da prijave učešće i da zakažu termin dolaska na broj telefona 011/2030-745. Prilikom dolaska poneti lična dokumenta i svu dokumentaciju u vezi sa osiguranjem.

 

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio