Potrošačke cene u avgustu, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 11,5%

Prema Republičkom zavodu za statistiku, cene proizvoda i usluga lične potrošnje u avgustu 2023. godine, u odnosu na jul 2023. godine, u proseku su više za 0,4%. Potrošačke cene u avgustu 2023. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 11,5%, dok su u poređenju sa decembrom 2022. godine u proseku povećane za 6,4%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u avgustu 2023. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama Transport (2,8%), Rekreacija i kultura (1,6%), Restorani i hoteli (0,7%), Stanovanje, voda, električna energija, gas i ostala goriva (0,6%) i Zdravlje (0,2%). Pad cena zabeležen je u grupama Hrana i bezalkoholna pića (-0,5%), Odeća i obuća (-0,3%) i Komunikacije (-0,1%). Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.

 

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio