Radovi na rekonstrukciji i dogradnji dela sistema za odvodnjavanje „Novi Kneževac“

U toku su radovi na rekonstrukciji i dogradnji dela sistema za odvodnjavanje „Novi Kneževac“, što je jedan od novih ovogodišnjih projekata koji se finansiraju iz Abu Dabi fonda. Ovim radovima biće omogućeno navodnjavanje 14.000 hektara poljoprivrednog zemljišta u atarima opštine Novi Kneževac, što je veliki korak napred u rešavanju problema sa snabdevanjem oranica vodom na severu Banata.

Čitav projekat je vredan ukupno 12.079.138,91 evra. Predviđena je izgradnja oko 33 kilometara kanalske mreže od reke Zlatice do Tise, u kojoj će dominirati kanal K-1, sa oko 29 kilometara. Novi magistralni kanal K-1 biće napravljen većim delom na trasi postojećih kanala za odvodnjavanje i njihovim povezivanjem ostvariće se dvonamensko funkcionisanje i ubuduće će služiti i za navodnjavanje. Voda će se zahvatati iz Tise, preko novoizgrađene Crpne stanice „Krstur“.

Kako bi sistem bio u potpunosti funkcionalan, JVP „Vode Vojvodine“ izdvojile su dodatna sredstva u iznosu od 362.382.496,12 dinara za rekonstrukciju postojećih i izgradnju svih nedostajućih objekata na kanalu K-1.

 

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio