“Sportski život u Subotici 80-tih i 90-tih godina 19. veka” Akoša Kubičkovića u Gradskom muzeju Subotica

Predavanje “Sportski život u Subotici 80-tih i 90-tih godina 19. veka”, istoričara Akoša Kubičkovića jedno je od pratećih programa muzejske izložbe „Istoricizam u Subotici“, i biće održano u sredu, 20. septembra u Gradskom muzeju Subotica, sa početkom u 18 časova.

U okviru predavanja, na srpskom jeziku će se govoriti o nastanku i organizaciji sportskog života u Subotici krajem 19. veka. Govoriće se o prvim udruženjima i društvima u sportu, o nekima od ličnosti koji su imale istaknutu ulogu u stvaranju sportskog života u Subotici i na Paliću, a takođe će se spomenuti i neke od istaknutih sportskih radnika i sportista tog vremena, koje je ujedno bilo i vreme istoricizma u arhitekturi, likovnoj i primenjenoj umetnosti.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio