U Srbiji najčešća površina prodatih novoizgrađenih stanova u proseku iznosi 55 m²

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosečna cena stanova novogradnje u Republici Srbiji u I polugodištu 2023. godine iznosila je 214.017 dinara, što predstavlja smanjenje od 1,8% u odnosu na II polugodište 2022. godine.

Cene stanova u posmatranom periodu kretale su se u intervalu od 52.481 dinar do 489.634 dinara po kvadratu. Posmatrano prema opštinama, najviše cene novoizgrađenih stanova zabeležene su u beogradskim opštinama, gde je prosečna cena u gradskim naseljima opala za 0,6% u odnosu na II polugodište 2022. godine i iznosila je 314.955 dinara po m². Pored beogradskih opština, po visokim cenama izdvojile su se i Novi Sad, Čajetina, niška opština Medijana, Vrnjačka Banja i Sokobanja. Kada je u pitanju Subotica, prosečna cena stanova u novoj gradnji iznosila je 129.850 donara.

Površina prodatih novoizgrađenih stanova u proseku je iznosila 55 m².

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio