Univerzitet u Beogradu obeležava 215 godina

Ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija u Vladi Republike Srbije Jelena Begović i ministarka prosvete Slavica Dukić Dejanović prisustvovale su svečanoj akademiji povodom obeležavanja 215 godina Univerziteta u Beogradu.

Begović je istakla da je Univerzitet u Beogradu važan za zajednicu, društvo u celini, ali pre svega za studente i one mlade koji tek dolaze na scenu visokog obrazovanja. Ona je ukazala na ovogodišnje napredovanje Beogradskog univerziteta na Šangajskoj listi, objasnivši da, sa jedne strane, ovakav uspeh govori o kvalitetu naše nauke i naučnika, dok se sa druge strane radi o zaista značajnim sredstvima koje država ulaže u nauku, pre svega kroz Fond za nauku i Fond za inovacionu delatnost, ali i kroz sredstva koja se izdvajaju za okvirni program „Horizont Evropa“.

Podaci pokazuju da je Univerzitet u Beogradu, iako se kotira između 301. i 400. mesta, po broju objavljenih naučnih publikacija u odnosu na broj naših istraživača, bolji od značajnog broja univerziteta koji su mnogo bolje rangirani, a neki od njih su između 100. i 200. mesta.

 

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio