Apel Sektora za vanredne situacije MUP

Imajući u vidu period veoma toplog i suvog vremena koje pogoduje nastanku i razvoju požara na otvorenom prostoru koji se veoma brzo šire, mogu zahvatiti velike površine, i predstavljaju realnu opasnost za živote i zdravlje naših građana i prouzrokovati velike materijalne štete, Sektor za vanredne situacije MUP apeluje na sve naše građane da budu odgovorni i poštuju zakon i budu veoma oprezni prilikom upotrebe otvorenog plamena, a ukoliko primete požar odmah o tome obaveste vatrogasno-spasilačku jedinicu na broj telefona 193.

Podsećamo naše građane da je Zakonom o zaštiti od požara i drugim zakonima zabranjeno spaljivanje trave i niskog rastinja na otvorenom prostoru, ostataka strnih useva, spaljivanje smeća, kao i loženje vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume. Za nepoštovanje ovih zakonskih odredbi zaprećene su i propisane novčane kazne. Kazne za fizička lica koja prekrše odredbe ovog Zakona kreću se od 10.000 do 50.000 dinara, dok kazne za spaljivanje ostataka strnih useva, biljnih ostataka i smeća za fizička lica iznose 10.000 dinara, a za pravna od 300.000 do 1.000.000 dinara. Ukoliko dođe do požara potrebno je što pre obavestiti vatrogasnu službu na broj telefona 193. – poručuju nadležni iz Sektora za vanredne situacije naglašavajući da će u narednom periodu, Sektor zajedno sa drugim linijama rada Ministarstva unutrašnjih poslova, nadležnim inspekcijskim službama republičkog i lokalnog nivoa, pojačati nadzor i obilazak terena radi pronalaženja neodgovornih građana koji ne poštuju zakonske odredbe i njihovog procesuiranja, a sve u cilju smanjenja broja požara na otvorenom prostoru i povećanja bezbednosti naših građana.

Kada je reč o požarima u građevinskim objektima, neki od najčešćih uzroka njihovog nastanka su neispravne ili preopterećenje električne instalacije, neispravni električni uređaji ili ostavljanje uključenih električnih uređaja bez nadzora.

Kako bi se preventivno delovalo apelujemo na sugrađane da prilikom napuštanja stambenih objekata obavezno provere da li su isključili električne uređaje, poput klima uređaja ili punjača mobilnih telefona. Takođe, pre početka grejne sezone, apelujemo na građane da provere ispravnost i očiste dimovodne kanale, i provere ispravnost ložišta. – kaže se u saopštenju Sektora za vanredne situacije.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio