Blokiran ulaz u Ministarstvo kulture od strane predstavnika Sindikata kulture Srbije

Sindikati u Srbiji se dovijaju na razne načine kako bi uspostavili socijalni dijalog sa vlašću. Iz Samostalih sindikata Srbije kažu da sve počinje, uglavnom, zvaničnom prepiskom sa nadležnim ministarstvom, medijskim saopštenjima i ponekad pretnjama štrajkom, ali se, umesto za pregovaračkim stolom, sve češće završava protestom na ulici, zaustavljanjem saobraćaja, pa i blokadom državnih ustanova.

Na taj očajnički čin bili su prinuđeni predstavnici Sindikata kulture Srbije, koji su danas blokirali ulaz u Ministarstvo kulture, kako bi naterali nadležne na socijalni dijalog. Tako je svega desetak članova tog sindikata posedalo na stepenice ministarstva, kojima se uskoro pridružila i ministarka kulture Maja Gojković. Na taj način je, u neobičnom ambijentu i nesvakidašnjem položaju, započeo socijalni dijalog između poslenika kulture i njihove ministarke. – kažu iz Saveza sindikata Srbije.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio