Crveni Krst obeležio Međunarodni dan borbe protiv katastrofe

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv katastrofa, aktivisti Crvenog Krsta Subotica održali su danas, 13. oktobra skup na kojem su analizirane aktivnosti koje su tokom cele godine rađene u okviru programa “Priprema za delovanje i odgovor na nesreće”. Sve aktivnosti rađene su u saradnji sa partnerima iz oblasti smanjenja rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama.

Godine 1989. godine na sednici Ujedninjenih nacija 13. oktobar proglašen je za Dan smanjenja rizika od katastrofa. U Crvenom Krstu Subotica praktikujemo unazad sedam, osam godina da ovaj dan obeležavamo zajedno sa svim drugim subjektima od značaja za smanjenje rizika od katastrofa, okupljamo se i evaluiramo ono što smo radili proteklih godina i pokušavamo da ukažemo na značaj ovog dana, da utičemo na ljudsku svest budući da su žrtve svake godine sve veće, da je šteta od prirodnih katastrofa sve veća i da ukažemo da nije priroda uvek jedini krivac za ove nesreće već da čovek može svojom svešću i globalnim, kulturnim ponašanjem da utiče na smanjenje rizika od katastrofa. – izjavio je dr Siniša Trajković, Sekretar Crvenog Krsta Subotica.

Crveni Krst je Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa Republike Srbije prepoznat, jasno su definisani njegovo mesto i uloga, a prema Trajkovićevim rečima, aktivisti se u toku cele godine trude da kroz različite vežbe evakuacije i simulacije odgovore zadatku u eventualnoj situaciji.

Okupljamo sve partnere koji su bitni za to, od vojske preko policije, saobraćajne policije, komunalne policije, vatrogasno-spasilačkog bataljona koji bi ovde imao noseću ulogu. Svake godine radimo obuku timova za delovanje u nesrećama, imamo pokrajinski i nacionalni tim u kojima su takođe naši članovi, volonteri i profesionalci koji rade kod nas, imali smo ove godine vežbe simulacije u Domu učenika srednje škole, u školi Dositej Obradović, u okviru takmičenja iz pružanja prve pomoći bila je takođe održana simulaciona vežba evakuacije iz medicinske škole, na stadionu je sa saobraćajnom policijom urađena akciona tura gde smo uradili simulaciju saobraćajne nesreće i svaka služba je tu prepoznala svoju ulogu i izvršila zadatka. – objasnio je dr Siniša Trajković, Sekretar Crvenog Krsta Subotica.

Kroz kratku video prezentaciju svega što je urađeno u toku godine, prisutni su rekapitulirali i evaluirali uspešnost vežbi u kojima su učestvovali. Događaju su prisustvovali predstavnici Gradske uprave Grada Subotica, Policijske uprave Subotica, Sektora za vanredne situacije, Vatrogasno- spasilačkog bataljona Subotica, kao i predstavnici pojedinih javnih preduzeća koja su učestvovala u aktivnostima.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio