Crveni Krst Subotica organizuje podelu paketa hrane i higijene 16. oktobra u 10h

Povodom 16. oktobra, Svetskog Dana hrane, i 17. oktobra, Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva Gradska organizacija Crvenog Krsta Subotica organizuje podelu paketa hrane i higijene, što je finansirano od strane Grada Subotica.

Podela će se održati 16. oktobra tekuće godine sa početkom u 10 časova, u Crvenom Krstu Subotica, a u isto vreme i u mesnim zajednicama u kojima je to predviđeno prema spiskovima Centra za socijalni rad Subotice. Predviđena je podela 290 paketa hrane i 74 paketa higijene, kako u Crvenom krstu, tako i po mesnim zajednicama. Ukupna količina paketa koju je Grad finansirao je 2500 paketa hrane i 300 paketa higijene, u vrednosti od 7.000.000 dinara.

Ove godine, 16. oktobra, navršava se 30 punih godina od početka rada Narodne kuhinje u Crvenom krstu Subotica. Tokom tri decenije funkcionisanja Narodne kuhinje, broj korisnika se menjao, a poslednjih nekoliko godina se ustalio na 1200, što čini da je jedna od najvećih Narodnih kuhunja u Srbiji.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio