Deset godina od odbrane od poplava u Sremu

Ovog proleća, pre tačno deset godina proglašena je redovna odbrana od poplava na delovima Save, što je ujedno bio uvod u jednu od najvećih odbrana od poplava na području Vojvodine. Odbrana od poplava proglašena je 26. aprila, tog proleća kiše su padale danima. Sava je za samo dva dana porasla 2,5 metara, a u večernjim satima 17. maja kod Sremske Mitrovice izmereno je rekordnih i zabrinjavajućih  863 cm. Pri vodostaju od 857 cm preventivno su evakuisani delovi Mitrovice i Laćarka, kao i kompletna naseljena mesta Jamena i Bosut.

Osim oborenog rekorda na Savi branioce su još više brinule prognoze meteorologa jer su najavili rast do neverovatnih 917 cm. To se srećom po nas nije obistinilo jer je nasip na Savi u susednoj Hrvatskoj pukao i voda se izlila u branjeno područje. Posle toga linija odbrane više nije bila 120 km nasipa Save, već su to  postali i nepristupačni tereni morovićkih šuma.

Najkritičnije su bile dve nedelje u drugoj polovini maja, a u borbu sa vodom za koju se nije znalo ni koliko je ima ni odakle tačno dolazi, uključila  se većina vojvođanske vodoprivrede,  brojne lokalne samouporave, mnoga preduzeća, vojska, policija i na hiljade volontera.

U odbrambene linije ugrađeno je milion džakova peska i više od 180.000 m3 zemlje, a danonoćno je bilo angažovano oko 70 teških mašina i više od 350 kamiona. Akcija podizanja nasipa oko ugroženih naselja po obimu i tehnici pamtiće se u istoriji vodoprivrede.

Odbrana u Sremu trajala je 55 dana, a ljudskih žrtava srećom nije bilo.

foto:/ JVP Vode Vojvodine

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio