JKP “Subotička toplana” otpočela tople funkcionalne probe celokupnog sistema grejanja

JKP “Subotička toplana” obaveštava kupce toplotne energije da su tokom kasnih popodnevnih sati, juče, 30. oktobra .

U nedavnoj izjavi za “LovaLova” portal, Saša Petković, direktor JKP “Subotička Toplana” objasnio je da je da je ceo sistem ispran, izbačena je kompletna količina vode iz sistema, nakon čega je u pogonima Toplane pripremljena nova, hemijski tretirana i ugrejana voda koja je potom vraćena u sistem. Prema njegovim rečima, država je obezbedila dovoljne količine energenata, ugovori sa „Srbija gasom“ već su potpisani, a nabavljene su i zakonske obavezne rezerve mazuta kao alternativnog goriva u slučaju da gasa ne bude dovoljno.

U slučaju pojave kvarova ili curenja na instalacijama grejanja, JKP “Subotička Toplana” moli sve kupce toplotne energije da prijave kvar pozivom na broj telefona dežurnog dispečera 024/548-383 i isti će biti otklanjani sukcesivno i u najkraćem roku.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio