Održan Seminar na teme sindikalnog aktivizma i Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu.

U saradnji sa Savezom samostalnih Sindikata Vojvodine, a u okviru Projekta “Zajedno smo jači” uz prodršku Sindikata LO – Zapadna Švedska, na Otvorenom univerzitetu je u sredu, 4. oktobra održan jednodnevni Seminar na teme sindikalnog aktivizma i Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu.

Tridesetak predstavnika Sindikata različitih delatnosti, metalaca, građevinara, zdravstva, socijalne zaštite, obrazovanja, kulture, uprave, javno-komunalnih preduzeća, u temu sindikalnog aktivizma uveo je sekretar Sindikata Vojvodine Tomislav Stajić, istakavši da je najveća snaga Sindikata njegova brojnost i jedinstvo, ali da se tu često kriju i odgovori na neke njegove probleme i slabosti. Ne zanemarujući istorijski značaj Sindikata, njegovo delovanje i postignuća u ovim teškim i izazovnim vremenima, sindikalci su se samokritično osvrnuli na potrebu oslobađanja od straha, apatije, uticaja, na neophodnost da se poštuju vlastita pravila, zastarela menjaju, pronalaze novi načini borbe za ostvarivanja prava zaposlenih, kao i puteva do mladih članova. Naglašena je i činjenica da Zakoni nisu dovoljno jasni, da ostavljaju prostor za različita tumačenja, da se ne poštuju i vrlo često nedovoljno poznaju. Istaknuta je potreba da se mladi ljudi još tokom školovanja edukuju o svojim građanskim i radnim pravima. Sekcija mladih Sindikata Subotice je najavila početak informisanja učenika srednjih stručnih škola o radu Sindikata i pravima zaposlenih, s tim što je ukazano na potrebu da to bude sistemsko rešenje.

Pravnik u Službi Sindikata Vojvodine, Adam Šarić predočio je najznačajnije novine u Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu, a predstavnici sindikata i lica zadužena za bezbednost i zdravlje na radu su ukazali na njegove nedorečenosti i manjkavosti u praksi na koje treba ukazivati i tražiti rešenja. Očekuje se donošenje Pravilnika i podzakonskih akata kako bi se jasno uredila ova važna oblast.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio