Otkriveno 4.500 litara nafte u luci Prahovo

Carinski službenici su 2. oktobra, u saradnji sa policijom, tokom kontrole jednog stranog broda u luci Prahovo, u tankovima za pogonsko gorivo otkrili oko 4.500 litara nafte, koja nije bila evidentirana u dokumentaciji.

Prekršaj je otkriven prilikom izlaznog pregleda pomenutog broda, kada je upoređivanjem podataka iz brodske dokumentacije i merenjem stvarne količine goriva zatečenog u tankovima, utvrđeno da postoji tzv. “višak“ od gotovo 4.500 litara. Epilog koji je navedeni slučaj dobio na sudu je naplata protivvrednosti neprijavljene nafte, što uz obračun neplaćenih uvoznih dažbina i novčanu kaznu iznosi gotovo 900.000 dinara, koji će biti uplaćeni u budžet Republike Srbije.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio