Produženi rokovi za konkurisanje na program “Moja prva plata”.

Nacionalna služba zapošljavanje obaveštava sve građane da su produženi rokovi za konkurisanje na program “Moja prva plata”. Naime, imajući u vidu izuzetno veliku zainteresovanost poslodavaca i nezaposlenih mladih za učešće u programu „Moja prva plata“, procenjeno je da je u interesu svih učesnika da se definišu novi rokovi po fazama realizacije programa „Moja prva plata“.

Tako će prijavljivanje poslodavaca i oglašavanje slobodnih radnih pozicija biti realizovano do 07. novembra tekuće godine, prijavljivanje nezaposlenih mladih za učešće u programu biće realizovano do 06. decembra, a proces izbora kandidata od strane poslodavaca odvijaće se u periodu od 07. do 22. decembra 2023. godine. Na portalu „Moja prva plata“ najkasnije do 29. decembra biće objavljena konačna lista poslodavaca sa brojem izabranih izvršilaca na oglašenim radnim pozicijama. Zaključivanje ugovora između Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavca i izabranog kandidata, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze, biće sprovedeno u periodu od 01. do 19. januara 2024. godine, kada takođe mora otpočeti i sprovođenje programa „Moja prva plata“.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio